V-99900-Trick-Shots-Mr-Bảo-Carom-Billiards-art-Sài-Gòn

Video Details

Tạp Chí - ** Bida Việt Nam và Quốc Tế **
át Thể Loại : - Billiard Master - Trick
s - Thi Đấu - Hài Bida - Thần Đồng Bida
Trong thời gian phổ biến Video , nếu
quan đến Bản Quyền xin thông báo giúp ,
thành cảm ơn ! ... Thanks , clip of Mr.
! More

2017-02-22

Added Feb 22, 2017  

Channel People & Blogs

Duration 5:41   |   views 20


Permalink:

Embed This Video:

Like this video? Share it! Submit it to Stumbleupon by Clicking here -->


Like us on Facebook for Frequent Updates

All Rights Reserved Billiards HQ.